دانلود آهنگ جدید ایمان بلک سیک

دانلود آهنگ جدید ایمان بلک سیک

دانلود آهنگ جدید ایمان بلک سیک به نام تراژدی

  • 7 ماه پیش

متن آهنگ

همچی تکراری شب و روزم

حکم فرق داره بزن داری فرصت

زیاده شده از بی خایه بشه جرعت

صبر تحمل پول میخواد بده قدرت

ادعا کشک چی.. قد نکشیدی زیرپایی

هنو دست به لاپات نکشیدی میخوای

رشد کنی دست به سیگار باب کنی تراژدی

دایی باب مایی کنیمیت شبیه تخلیه چاهی

تیتر میای فاز گوز لاو یه فیلم میبینی

دیدی که از هیجان ریخت جات 

بپا شلوارتو درنیارن ازپات

انگاری دوس داری همه کننت شات

دوس داری تو عکسات لبات غنچه زیاد

درگیر لفظی بازدیدت ..بشه زیاد

امسال تو زیادن میکنن بچه سیاه

جوری میکنیم کنی از عظم ماتویاد

دورم جمع هیجان دارن زاخارا

باحلا همچی فرق داره صریح حسابا

برا بستن دهن هیچوقت باج نمیدم

پاتنر میخوای برات جا لیسک خریدم

هنو خوبه جایی نریسیدی توله راهی

توکه لفظ توی فیلم نشون میدی روبه راهی

چیزی نداری هرچی گفتن رفتی زیر بار

عمل برات زیاده گویی بگیری بازید سال

مثل سکه دائمن پشت و رویی بیزوال

چیزی از تو به کسی نمیرسه بی سباط

خلاصه زندگی برات رسیدن به موهات

نرینی کش وقوس بدی بگی بوده طیبات

هرچی باشه یمین بیش تر از تو پیشراهم

خیلیا دوس دارن برسن به پیشگاهم

باما هرکی را اومده مشکلات راحت

زمین زدم بلندکردم دشمنامو گاهن

دانلود آهنگ

320

 

   0 دیدگاه برای دانلود آهنگ جدید ایمان بلک سیک به نام تراژدی