دانلود آهنگ جدید ایمان بلک سیک

دانلود آهنگ جدید ایمان بلک سیک

دانلود آهنگ جدید ایمان بلک سیک به نام الماس

  • 8 ماه پیش

متن آهنگ

دورم جمعه رفقای شر و شورم

افتادم خیلی وقته از کت و کلم

تایی نایی نمونده توی تن همو خوردن

برنامه جور بشه شب پایه بردن

هرچی مفت خوره دور و ور ماس

دور و بر شات بازی انگا دله خواس

سرا پایین انداختن سر توی حوض

میخوان بخورن مال هم حتی باشه موز

توی جمعیم همه هستیم لایه باز

هر کی از جنسش طعم زندگی ساخت

جایی نیست تکراری دورای شب 

سرم شلوغه دخیا میان توی صف

مفتی نیومده بفرشه که فخر

همچی کندست ریخته بیرون روی تخت

چهره عملی مثل چارچوب فرش

همه هزینه ها پاشه انگاری شاهه تش

خیلی وقته که بی حواس شدم

دافیایی که رفتنو بشه یاد کنم

الماس شهرمو کمیاب شدم

چیزی نمونده که بخوام خیرات کنم

پشت سرم همیشه بوده شر هایی 

خودش نیست وقتی جنس میزنه پرواری

کشیده شده بیرون هر کاری که بوده خز

جوری نیست زندگی که همیشه باشه مست

جوری لنگا بالاست سود میده کار و کسب

طوری عقبیم انگاری بودیم توی قفس

چیزی نداشته اما ساخته شده هوایی

خیلی چیزا ساخته میشه که توخیالی 

شرایط مهیا بوده اما جیبه خالی

اینجا اهداف سیر میشه رو به تجاری

پول میگیرن پشت میک گریه بزاری

مفتی نیست رو خیلیا چشم نمیزارین

دانلود آهنگ

320

   0 دیدگاه برای دانلود آهنگ جدید ایمان بلک سیک به نام الماس